REGULAMENT CONCURS „Ești un șofer pregătit de iarnă?”

Art. 1  Organizatorul concursului
Organizatorul concursului este www.treazlavolan.ro, portal administrat de APPA – Asociația Pentru Promovarea Asigurărilor, cu sediul legal în București, Cod fiscal: 26423187, IBAN RO13 BRDE 441S V923 4920 4410, deschis la BRD-GSG, Agenția Carol, reprezentată prin domnul Sergiu COSTACHE, Președinte.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Art. 2  Drept de participare
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimtiță și în afară oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
Art. 3  Mediul de derulare al campaniei 
Acest concurs se desfășoară prin intermediul site-ului www.treazlavolan.ro având ca suport platforma Facebook, accesibilă la adresa www.facebook.com.

Art. 4  Durata concursului
Perioada desfășurării concursului este 12 decembrie 2016 – 18 decembrie 2016.

Art. 5  Mecanismul concursului
Pentru ca o persoană să participe la acest concurs trebuie, cumulativ, să participe la sondajul „Ești un șofer pregătit de iarnă?” și să dea “SHARE” răspunsului pe pagina personală de Facebook (wall-ul personal), postarea fiind publică (setare vizibilitate: Public). Printr-o tragere la sorți realizată de APPA vor fi desemnați câștigătorii concursului, în număr de 3 (trei). Aceștia vor primi din partea APPA câte un Kit util șofatului pe timp de iarnă (lopată, săculeț de sare, lichid de parbriz pentru sezonul rece, spray de dezghețat, racletă curățat parbriz)

Art. 7  Premiile și acordarea
Premiile se acordă prin tragere la sorți din rândul participanților înscriși, utilizând www.random.org, pe data de 19 decembrie 2016.

Utilizatorii Facebook care au câștigat concursul vor fi contactați de organizatori prin transmiterea unui mesaj privat pe pagina de Facebook prin care s-au înscris în concurs (pe care au dat SHARE rezultatului). Pentru a revendica premiul, aceștia trebuie să confirme primirea mesajului și să transmită datele privind adresa pe care le va fi livrat premiul. În cazul în care persoanele desemnate câștigătoare prin tragere la sorți nu își vor revendica premiul în maxim 7 zile de la data anunțării acestui lucru, acesta va fi reportat și se va organiza o nouă tragere la sorți.

Art. 8  Alte reglementări
Pentru a îndeplini condițiile de participare la acest concurs, participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament. Organizatorul se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Prin urmare, APPA se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Art. 9  Regulamentul concursului
Prezentul Regulament este disponibil pe site-ul www.treazlavolan.ro.
APPA își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata concursului, cu notificarea prealabilă a participanților prin publicarea modificărilor pe site-ul www.treazlavolan.ro și pe pagina http://www.facebook.com/treazlavolan.

Art. 10  Date de contact

APPA – Asociația Pentru Promovarea Asigurărilor
Adresa: București, Str. Horei nr. 15-17, sector 2
Telefon: 021.252 46.71; 021.252 46.72; E-mail: executiv@appa-asigurari.ro