OPRIREA, STAŢIONAREA, PARCAREA, TRAVERSAREA CĂII FERATE

OPRIREA, STAŢIONAREA, PARCAREA, TRAVERSAREA CĂII FERATE

Oprirea = imobilizarea unui vehicul pe drumul public pentru cel mult 5 minute

Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:

1. În zona indicatorului „Oprirea interzisă”

2. Pe calea ferată şi la o distanţă mai mică de 50 m înainte şi după aceasta

3. Pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte

4. În curbe şi alte locuri cu vizibilitate sub 50 m

5. Pe trecerile de pietoni şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea

6. În intersecţii, inclusiv în sensul giratoriu, la mai puţin de 25 m înainte sau după acestea, precum şi în zona de preselecţie dinainte de intersecţii unde sunt marcaje continue

7. În staţiile mijloacelor de transport public, precum şi la mai puţin de 25 m înainte sau după acestea

8. În dreptul unui alt vehicul oprit, dacă se stânjeneşte circulaţia a 2 vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, dacă celelalte vehicule de pe acelaşi sens ar fi obligate să treacă peste el

9. În locul unde se împiedică vizibilitatea unui indicator sau a unui semnal luminos

10. Pe sectoarele de drum unde sunt indicatoare de „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulaţia din sens invers” sau „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”

11. Pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti sau pe benzile rezervate unor categorii de vehicule

12. Pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai şi la mai puţin de 50 m de acestea, dacă stânjenesc circulaţia lor

13. Pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E)

14. Pe trotuar dacă nu se asigură un spaţiu de cel puţin 1 m pentru pietoni

15. În toate locurile unde este interzisă depăşirea, cu excepţia prevederii privind coloanele oficiale (https://bit.ly/DepasireInterzisa):

a) în intersecţii cu circulaţia nedirijată

b) în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este sub 50 m

c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea e sub 50 m

d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri

e) pe trecerile de pietoni

f) pe trecerile la nivel cu calea ferată şi la mai ppuţin de 50m înainte şi după acestea

g) în zona indicatorului „Depăşirea interzisă”

h) în dreptul staţiei de tramvai, atunci când acesta este oprit, iar staţia nu are refugiu

i) când se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care despare sensurile

j) pe drumul unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare

Staţionare – imobilizarea unui vehicul pe drumul public pentru mai mult de 5 minute

Se interzice staţionarea:

1. În toate cazurile când este interzisă oprirea (pe care le găsiţi aici: https://bit.ly/oprireInterzisa)

2. În zona indicatorului „Staţionarea interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării

3. Pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m

4. În dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice

5. În pante şi în rampe

6. În locul unde este instalat indicatorul „Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cele permise, sau în zona indicatorului „Zonă de staţionare cu durată limitată”, peste durata permisă

Întoarcerea

Când efectuezi o întoarcere, eşti obligat:

1. să semnalizezi

2. să te asiguri că din faţă, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun vehicul

Se interzice întoarcerea autovehiculului:

1. În locurile în care este interzisă oprirea, cu excepţia intersecţiilor (pe care le găseşti aici: https://bit.ly/oprireInterzisa)

2. În intersecţiile în care este interzis virajul la stânga, precum şi în cele în care, pentru întoarcere, este necesară manevrarea înainte şi înapoi a autovehiculului

3. În locurile unde soliditatea drumului nu permite (indicatorul „Acostament periculos”)

4. Pe drumurile cu sens unic

5. Pe marcajul pietonal

6. În zona indicatorului „Întoarcerea interzisă”

Mersul înapoi

Mersul înapoi se interzice:

1. În cazurile în care este interzisă întoarcerea, cu excepţia drumurilor cu sens unic  (https://bit.ly/intoarcereaInterzisa)

2. Pe o distanţă mai mare de 50 m

3. La ieşirea de pe proprietăţi alăturate drumurilor publice (curţi, garaje din care se iese direct în drumul public etc.)

Atenţie! Este interzisă pătrunderea unui autovehicul într-o intersecţie dacă prin aceasta se blochează intersecţia.

Calea ferată

Atenţie! La trecerea căii ferate, eşti obligat:

1. să circuli cu viteză redusă

2. să te asiguri că din stânga sau dreapta nu se apropie un vehicul feroviar

Atenţie! Eşti obligat să opreşti atunci când:

1. Barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare

2. Semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune

3. Întâlneşti indicatoarele „Trecerea la nivel cu cale ferată simplă, fără bariere”, „Trecerea la nivel cu cale ferată dublă, fără bariere” sau „Oprire”.

Notă: Când circulaţia la trecerea de nivel cu calea ferată este dirijată de agenţi de cale ferată, eşti obligat să respecţi indicaţiile acestora.

Parcarea

Atenţie! Parcarea mașinii pe trotuare este permisă doar lăsând cel puţin 1 metru pentru circulaţia pietonilor.

Share this post